Cennik wynajmu sal w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. Franciszka Kotuli

w Głogowie Małopolskim

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/MGDK/2022
Dyrektora Miejsko Gminnego Domu Kultury
im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim
z dnia 16 sierpnia 2022 r
.

CENNIK WYNAJMU SAL
W MIEJSKO GMINNYM DOMU KULTURY IM. FRANCISZKA KOTULI
W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

Nazwa sali

Okres wynajmu

Cena

Uwagi

 

 

Sala wielofunkcyjna

Nr 8-9

do 3 godzin

600,00 zł.

 

z nagłośnieniem

od 3 do 8 godzin

900,00 zł.

od 8 do 24 godzin

1 500,00 zł.

 

Sala wielofunkcyjna

Nr 8-9

do 3 godzin

450,00 zł.

 

bez nagłośnienia

od 3 do 8 godzin

700,00 zł.

od 8 do 24 godzin

1 200,00 zł.

Sala wielofunkcyjna Nr 8-9
+ zaplecze

od 96 do 120 godzin

3 000,00 zł.

bez nagłośnienia

Mała sala wykładowa

Nr 101

1 godzina

75,00 zł.

bez nagłośnienia

Sala baletowa
nr 102

1 godzina

100,00 zł.

bez nagłośnienia

Sala muzyczna

Nr 103

1 godzina

75,00 zł.

bez nagłośnienia

Galeria

Nr 109

1 godzina

100,00 zł.

bez nagłośnienia

 

 

Sala konferencyjna

Nr 112

do 3 godzin

450,00 zł.

 

 

bez nagłośnienia

od 3 do 8 godzin

700,00 zł.

od 8 do 24 godzin

900,00 zł.


ZASADY WYNAJMU:

1)     Opłaty są naliczane za każdą rozpoczętą godzinę/przedział czasowy.

2)     Do każdego wynajmu do wykorzystania 15 minut gratis.

3)     Dopuszcza się możliwość negocjacji cen np.: w oparciu o ilość osób, cel wynajmu (komercyjny lub niekomercyjny), częstotliwość wynajmu (jednorazowy lub cykliczny).

4)     Organizacje społeczne i inne działające na zasadach non profit wynajmują sale
w MGDK bez opłat.

 

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynajmu sal - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.