PROJEKTY DOTACYJNE REALIZOWANE I WSPÓŁREALIZOWANE PRZEZ MGDK W 2016 ROKU

 

1. „WIOSNA Z KULTURĄ” – projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z działu Kultura Dostępna w kwocie 75.000,00 zł., mający na celu umożliwić mieszkańcom gminy Głogów Małopolski łatwiejszy dostęp do spotkań z teatrem oraz z audycjami muzycznymi. Spotkania z teatrem obejmują spektakle teatralne i audycje słowno-muzyczne odbywające się na sali widowiskowej w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. m. in. spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu artystów scen łódzkich „Dróżki Pana Moniuszki czyli był sobie dziad i baba”, spektakle teatralne w wykonaniu artystów Polskiej Sceny RODE Kraków-Tarnów-Rzeszów pt.: „Spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra” oraz „Rachel czy Pepka? – czyli geszefty, szmoncesy i kłopoty Singera” i spektakl teatralny dla dzieci przedstawiany w wykonaniu grupy teatralnej Hrabia von Trupki pt.: „Za siódmą górą za siódmą rzeką” w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp., Zespołach Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogowskich, Przewrotnem, Pogwizdowie Nowym  oraz w Szkole Podstawowej w Stykowie i Rudnej Małej.

Audycje muzyczne obejmują cykl spotkań podzielonych na audycje z instrumentami perkusyjnymi, smyczkowymi, dętymi oraz zespołem wokalno-instrumentalnym.

Audycje instrumentów perkusyjnych odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. w Zespołach Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogowskich, Pogwizdowie Nowym, w Szkole Muzycznej w Głogowie Młp. Środowiskowym Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej oraz Szkole Podstawowej w Rudnej Małej.

Audycje instrumentów smyczkowych odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp.,  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., Szkole Muzycznej w Głogowie Młp., Zespołach Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogowskich, Przewrotnem, Pogwizdowie Nowym, Przedszkolu w Rogoźnicy, Szkole Podstawowej
w Stykowie, Rudnej Małej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej,

Audycje instrumentów dętych odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp., Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., Szkole Muzycznej w Głogowie Młp., Zespołach Szkół w Budach Głogowskich, Wysokiej Głogowskiej, Przewrotnem oraz Szkole Podstawowej w Stykowie.

Audycje zespołu wokalno-instrumentalnego odbywają się w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne dla uczestników. Projekt umożliwia wszystkim wzięcie udziału w zaplanowanych wydarzeniach, które są bardzo przyjemną formą spędzenia wolnego czasu dla dzieci i dorosłych.

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo kultury                     Podobny obraz               Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo kultury                                      

 

2. „GŁOGOWSKI PEJZAŻ SZTUKI I ENERGII POZYTYWNEJ – JUNIOR 2016”   - obejmuje cykl imprez skierowanych do dzieci i młodzieży. Obejmuje różne formy propozycji dla najmłodszych i nieco starszych: warsztaty, przegląd piosenki, pikniki, konkursy i happeningi. Projekt ma na celu w sposób innowacyjny i nowatorski zachęcić oraz zaprosić do wspólnego działania w dziedzinach: plastyki, piosenki, rekreacji, fotografii. Główną ideą jest połączenie różnych przedsięwzięć artystycznych, które mają wpływ na kształtowanie postaw młodego człowieka. To podróż przez różne dziedziny sztuki, kształtująca nieszablonowe myślenie. Jest to także wspieranie uzdolnionych uczestników oraz propagowanie kultury na terenach wiejskich. Poprzez zadanie pragniemy wesprzeć uzdolnione dzieci i młodzież, pokazać pozytywne kierunki rozwoju przybliżyć i umożliwić w sposób szczególny zdobywanie nowych umiejętności oraz uaktywnić do działania dzieci i młodzież z terenów wiejskich. W rezultacie planowane jest działanie w sferze kultury poprzez wspólną twórczość, współzawodnictwo, pokazanie zdrowego trybu życia w formie zabaw, konkursów, spotkania z muzyką i śpiewem. Efektem działań będą zorganizowane 3 wystawy, 2 formy warsztatów, 4 konkursy, 10 pikników. Elementy składowe zadania: warsztaty, konkurs ,wystawa – nauka malowania na szkle, przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej połączony z konkursem, cykl pikników dla dzieci i młodzieży połączone z happeningiem, konkurs fotograficzny, konkurs plastyczny zwracający uwagę na problemy osób sprawnych inaczej. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne dla uczestników. Zadanie „Głogowski Pejzaż Sztuki i Energii Pozytywnej -Junior 2016” w ramach programu Edukacja-priorytet 1- Edukacja kulturalna. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50.000,00 zł.
                               Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo kultury                                            Podobny obraz


3.  "SZUKA I PUKA KULTURA I SZTUKA" - projekt edukacyjno-kulturalny realizowany przez MGDK im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna w kwocie 50.000,00 zł. Termin realizacji projektu maj-grudzień 2016. Zadanie polega na organizacji warsztatów interdyscyplinarnych z dziedziny: fotografii, rękodzieła artystycznego i plastyki (w tym: decoupage, filcowanie wełny na sucho i tworzenie tzw. „drzewek szczęścia”), tańca towarzyskiego, nowoczesnego, klasycznego oraz pleneru malarskiego pn. „ Kazimierzowskie pejzaże utrwalone w malarstwie i rzeźbie” oraz wyjazdu na spektakl teatralny do Teatru „Maska” w Rzeszowie wraz z lekcją teatralną. Wszystkie te działania mają na celu udostępnieniu szeroko pojętej kultury i sztuki mieszkańcom gminy Głogów Małopolski aktywizując twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt ma na celu stymulowanie kreatywności, rozwijanie uzdolnień i talentów oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Uwieńczeniem projektu będzie wystawa prac plastycznych, rękodzielniczych i fotograficznych. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne dla uczestników.

                             Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo kultury                                             Podobny obraz

 

 

4 „CO CI DA TA ZŁOŚĆ?! SZTUKA PRZECIW PRZEMOCY”

Projekt dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 14.600,00 zł. Realizowany jest przez Stowarzyszenie Razem z Bud Głogowskich we współpracy
z Miejsko Gminnym Domem Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim.  Działania podejmowane podczas realizacji projektu polegać będą głownie na warsztatach twórczych
i artystycznych, których wytworem będą działa mówiące o przemocy tj. o przyczynach i skutkach zachowania agresywnego, umiejętnościach rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, umiejętnościach nawiązywania kontaktów i in. Zaangażowane do projektu dzieci i młodzież będą miały możliwość zorganizowania kampanii społecznej przygotowanej pod okiem specjalistów mówiącej o przemocy w rodzinie. Środkami wyrazu kampanii będą działania artystyczne takie jak:

•    Plastyka: m.in. tworzenie komiksu mówiącego o przemocy;

•    Teatr: m.in. zajęcia pantomimiczne, wcielanie się w role, elementy psychodramy, efektem będzie etiuda mówiąca o przemocy;

•    Film, fotografia: m.in. stworzenie spotu filmowego o przemocy, sesja zdjęciowa do kampanii przeciw przemocy;

•    Muzyka: m.in. elementy muzykoterapii, wyrażania siebie przez muzykę, grę na instrumentach, śpiew;

Uczestnicy zadania będą mieli także możliwość uczestniczenia w spotkaniu z psychoprofilaktykiem /pedagogiem. Podczas tych spotkań zostaną uwrażliwieni na bodźce i sygnały mówiące
o stosowaniu przemocy oraz o ścieżkach postępowania w sytuacjach kryzysowych. Efektem końcowym projektu będzie kampania społeczna zorganizowana przez dzieci i młodzież, w której zostanie wykorzystany film, komiks oraz zdjęcia zrealizowane podczas warsztatów.

                     Znalezione obrazy dla zapytania rops rzeszów                                          Znalezione obrazy dla zapytania urząd marszałkowski rzeszów logo

 

5. PLENER MALARSKO - RZEŹBIARSKI POD NAZWĄ „GŁOGÓW, DYNÓW – DWA PEJZAŻE” to impreza skierowana do osób zajmujących się malarstwem oraz rzeźbą  profesjonalnie i amatorsko, działających i tworzących na terenie Powiatu Rzeszowskiego. Projektowi towarzyszyć będzie wystawa powstałych w trakcie pleneru prac malarskich . Tworzenie malarskich impresji realizowane będzie poprzez poznawanie bogatego krajobrazu i historii Głogowa Młp. i okolic oraz bogatych  w malownicze miejsc miasta Dynowa. Plenerowi towarzyszyć będzie wystawa prac, która zorganizowana będzie w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. 

Celem zadania jest:

- promocja twórców działających i tworzących na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
- propagowanie malarstwa jako jednej z technik plastycznych wśród osób dorosłych zajmujących się sztuką amatorsko i profesjonalnie.

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń - kultywowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki.

- integracja środowisk twórczych.

- doskonalenie umiejętności warsztatowych malarzy.

- utrwalenie przez twórców na płótnie malarskim i w rzeźbie widoków i pejzaży miast Głogowa Młp., Dynowa i ich okolic.

Dofinansowano z budżetu Powiatu Rzeszowskiego przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie w kwocie 1.500,00 zł.

Podobny obraz

 

 

6. Zakup nagłośnienia

 

Zakup przez Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim nowoczesnego systemu nagłośnieniowego liniowo wyrównanego do instalacji w Sali widowiskowej Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli oraz do wykorzystania podczas imprez plenerowych.

 

Na tę inwestycję Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dla MGDK im. F. Kotuli
87 tysięcy złotych.

 

Celem zadania jest zakup nowoczesnego systemu nagłośnieniowego do sali widowiskowej (z możliwością wykorzystania przy realizacji imprez plenerowych organizowanych przez Miejsko Gminny Dom Kultury) dla zwiększenia potencjału i poszerzenia  możliwości prezentacji oferty kulturalnej, poprzez podniesienie jakości organizowanych i obsługiwanych przez MGDK wydarzeń artystycznych, co pozwoli sprostać potrzebom bardziej wymagających artystów do tej pory nie akceptujących posiadanego nagłośnienia i pozwoli kreować kulturę na poziomie obecnie niedostępnym, w tym realizację spektakli teatralnych, koncertów, recitali, których do tej pory nie można było realizować ze względu na jakość i ograniczenia techniczne posiadanego sprzętu nagłośnieniowego. Wprowadzenie wyższych standardów stworzy większe możliwości uczestnictwa w kulturze wielu grup społecznych i zachęci do większej aktywności mieszkańców gminy a także przyciągnie te grupy społeczne które do tej pory wybierały inne ośrodki oferujące wyższy poziom oferowanych usług z zakresu estetyki i jakości oferowanego dźwięku, oraz pozwoli zaprezentować wykonawców i artystów obecnie nieosiągalnych ze względu na posiadany przez MGDK sprzęt nagłośnieniowy. Projekt przyczyni się do stworzenia atrakcyjniejszej oferty kulturalnej, adresowanej do wszystkich mieszkańców oraz środowisk twórczych Gminy Głogów Małopolski oraz regionu. Sprzyjać będzie wzmocnieniu pozycji Głogowa Małopolskiego jako ośrodka kulturalnego w regionie, zwiększeniu promocji dorobku kulturowego miasta i gminy w kraju oraz poza jego granicami.

 

Nazwa projektu: Nagłośnienie – zakup.

 

Wartość całkowita  według wniosku: 109 tysięcy złotych.

 

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego według wniosku: 87 tysięcy złotych.