Deklaracja dostępności

Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli  w Głogowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mgdk.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-16

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zgodność została oceniona na 48%.

 

 • Na stronie internetowej została wyłączana widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony,
 • Do niektórych elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audio deskrypcja,
 • Struktura nagłówkowa stron mogą pojawiać się błędy,
 • Mogą znajdować się linki na stronie, które nie zawierają treści,
 • W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,
 • Na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści,
 • Przeładowanie serwisu nie jest anonsowane,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Występują błędy kodu HTML i CSS

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.02.16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Pawła Bawora. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2023.02.16.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Paweł Bawor, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 78 97 400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 

 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
 • do wystąpienia z żądaniem udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

 

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy,
 • określenie sposobu kontaktu,
 • wskazanie dogodnej formy przedstawienia informacji, w sytuacji gdy osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu  dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Miejsko Gminny Domu Kultury im. F. Kotuli - ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski.

 

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Przy wszystkich wejściach znajdują się stopnie. Przy stopniach do wejścia głównego od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajduje się podjazd dla wózków. Na parterze, w pobliżu wejścia głównego, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku mieści się winda. Za budynkiem, od ulicy Krzywej wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

 

 Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

Przy głównym wejściu do budynku zamontowano domofon umożliwiający kontakt z pracownikiem sekretariatu.

Istnieje możliwość umówienia się osoby niepełnosprawnej z pracownikiem w holu na parterze budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury  im. F. Kotuli lub na parkingu.

 

Aplikacje mobilne

brak