Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Chór Męski „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej uświetnia swoimi występami uroczystości kościelne jak i ważne uroczystości odbywające się w Gminie Głogów Małopolski oraz na terenie Województwa Podkarpackiego. Swój program artystyczny prezentował na wielu festiwalach, konkursach i przeglądach.

 

 

Chór Męski Gloria - powstał w listopadzie 2001 roku i tworzy go 25 osobowa grupa mężczyzn dla których śpiew jest ogromną pasją i przyjemnością. Chór działa dzięki wsparciu finansowemu i pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz pod patronatem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. W swym repertuarze posiada poza pieśniami religijnymi, także patriotyczne oraz pieśni o tematyce ludowej.  Prezesem Chóru jest jego założyciel Pan Tadeusz Pietrucha, dyrygentem Pan Mirosław Szpyrka – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.

 

Do najważniejszych osiągnięć chóru można zaliczyć m.in.

III miejsce na XIX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo”  w Rzeszowie w 2015r.

Wyróżnienie na III Regionalnym Przeglądzie Chórów Pieśni Maryjne w Lubaczowie 2014r.

Srebrne Pasmo w Przeglądzie Pieśni Pasyjnych w Radymnie w 2014r.

III miejsce w Przeglądzie Pieśni Pasyjnych w Radymnie w 2013r.

III miejsce na II Głogowskich Spotkaniach Chóralnych w Głogowie Małopolskim w 2012r.

Wyróżnienie na XVI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie

II miejsce w Przeglądzie Pieśni Pasyjnych w Radymnie w 2012r.

Wyróżnienie na I Głogowskich Spotkaniach Chóralnych w Głogowie Małopolskim w 2011r.

II miejsce w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Zabratówce w 2011 r.

III miejsce w XI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie w 2007 r.

Udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej  - Ars Antiqua Europae na Słowacji w 2004 r.

 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !